Jaarverslag 2017

De maalderij  was geopend en in werking op:

  • 17 april tijdens de Paasshow van het naastgelegen bedrijf Auto Westerveld en andere lokale ondernemers hetgeen resulteerde in een aanloop van enkele honderden bezoekers;
  • 13 mei op de Nationale Molendag met een zeer beperkt aantal bezoekers;
  • 9 en 12 mei voor de jaarlijkse excursie van studenten van IDAF/PTC, Barneveld (International Diploma Animal Feed/Praktijk Training Centrum) met 35 deelnemers;
  • 9 september Open Monumentendag; met gedurende de hele dag bezoekers.

 

Onderhoud en herinrichting terrein:

  • gedurende het gehele jaar zijn onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, erf en begroeiing verricht. Op die momenten is de maalderij ook open voor bezoek;
  • op initiatief van bevriende ondernemers is in het voorjaar het terrein rondom de maalderij opgeknapt en zijn enkele nieuwe fruitbomen geplant. Door de droogte is de kersenboom helaas niet aangeslagen; in de herfst hebben we een nieuwe kersenboom geplant, samen met een Acer rubrum.

 

Promotie:

  • de dagen waarop de maalderij is geopend worden aangekondigd op de website;
  • vanaf 2016 neemt de maalderij deel aan het landelijk fietsroutenetwerk en staat vermeld op de website www.fietsroutenetwerk.nl;
  • de ondernemers die met elkaar de herinrichting van het terrein van de maalderij mogelijk hebben gemaakt en hebben uitgevoerd, zijn daarvoor bedankt tijdens een bijeenkomst na afloop van Monumentendag plus met een artikel in de streekkrant.

 

Sponsoring:
2017 was qua sponsoring een bijzonder jaar vanwege de herinrichting van het terrein. Daarnaast ontving de maalderij de gebruikelijke sponsoring. Dit vormt een belangrijke bijdrage voor de instandhouding van de maalderij. Het bestuur is de sponsors dankbaar voor al deze vriendensteun.

 

Voor meer details over voornoemde activiteiten zie de website onder NIEUWS.