Jaarverslag 2021

In verband met de maatregelen als gevolg van de coronapandemie kon de maalderij helaas ook in de 1e helft van 2021 niet open zijn voor publiek.
Dat betekende geen Paas-event van Auto Westerveld en andere lokale ondernemers, geen Nationale Molendag in mei en geen excursies.

 

De corona-situatie verbeterde in de zomermaanden en kort voor de Monumentendag in september werd besloten wél open te zijn. Mede omdat het lang onzeker was of de Monumentendag kon doorgaat is er weinig publiciteit aan gegeven. Waarschijnlijk mede daardoor was het een rustige Monumentendag op zaterdag 11 september, met enkele bezoekers.

 

Het bestuur is ook in 2021 niet fysiek bijeen gekomen. Wel was er een aantal malen afstemming per e-mail. De jaarstukken 2020 werden digitaal vastgesteld op 1 juni 2021.

 

Bijzonder was dat de maalderij heeft kunnen dienen als decor voor de jubileumfilm van de fa. Westerveld (buurman en bestuurslid)!

 

Uiteraard ging wel het onderhoud aan het gebouw en het terrein door:

  • gedurende het gehele jaar zijn onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, erf en begroeiing verricht;
  • het periodiek laten draaien van de oude dieselmotor met het aandrijfsysteem om het geheel in actieve staat te houden;
  • het was gelukkig een minder droog jaar dan de twee voorgaande jaren, maar toch was het nodig verschillende malen water te geven aan de nog nieuwe veldesdoornhaag, de (jonge) fruitbomen en de rhododendrons.
  • een nieuw hekje in dezelfde stijl als het hek bij de achteringang is begin augustus geplaatst aan de noordzijde van het terrein. Het hek is gemaakt en geschonken door Fa. Essing, Lintelo. Het is tegelijk met een nieuwe afrastering geplaatst door de Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer (VAL Oude IJssel). Wij zijn blij met deze vernieuwing en verfraaiing van het terrein, én met de hulp van de beide bedrijven.

 

PR:

  • de website is actueel gehouden met berichtgeving over de activiteiten, alsmede de beperking van de openingsmogelijkheden i.v.m. de coronapandemie;
  • de informatiefolder in de houder bij het monumentenbord werd regelmatig aangevuld, wat er op duidt dat toch geregeld belangstellenden langs zijn geweest en wellicht even hebben gepauzeerd op het bankje onder de luifel.

 

Het was dus wederom een vrij stil jaar, maar de hoop is dat 2022 weer een ‘normaal’ jaar zal zijn.  In ieder geval kon de Paasshow op 2e Paasdag doorgaan en dat was een groot succes!


Vastgesteld door het bestuur van de stichting op 14 mei 2022.