Jaarverslag 2019

De maalderij  was geopend en in werking op:

 • 22 april tijdens het Paas-event van het naastgelegen bedrijf Auto Westerveld en andere lokale ondernemers; evenals voorgaande jaren was dit evenement een succes. Enkele honderden bezoekers brachten een (kort) bezoek aan de maalderij;
 • 11 mei tijdens de Nationale Molendag, met een bescheiden aantal bezoekers;
 • voor de (jaarlijkse) excursie van studenten van IDAF/PTC, Barneveld (International Diploma Animal Feed/Praktijk Training Centrum)// Aeres MBO Barneveld op 10 en 17 mei met 32 deelnemers;
 • 13 september in het kader van de Open Monumentenklassendag: de maalderij werd bezocht door een groep van basisschool Meeander uit Varsseveld;
 • 14 september Monumentendag: een twintigtal bezoekers bezochten de maalderij.
   

Onderhoud en herinrichting terrein:

 • In maart werd namens de buurt-ondernemers een haag van veldesdoorn geplant langs het weiland vanaf de Keurhorsterweg. Daarmee is de herinrichting van het terrein afgerond.
 • Gedurende het gehele jaar zijn onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, erf en begroeiing verricht. Op die momenten is de maalderij ook open voor bezoek.
 • Door regelmatig (veel) water te geven, hebben de nieuwe haag, de (jonge) fruitbomen en rhododendrons het weer droge jaar overleefd.
   

Promotie:

 • De dagen waarop de maalderij is geopend voor belangstellenden worden aangekondigd op de website.

 

Voor meer details over voornoemde activiteiten zie de website onder NIEUWS.