Jaarverslag 2023

Maalderij open en in bedrijf
De eerste openstelling van de maalderij in 2023 was op 2e Paasdag 10 april tijdens het Paas-event van Auto Westerveld en andere lokale ondernemers. Op het terrein rond De Nieuwe Molen was er van alles te zien en te beleven. Ook dit jaar bestemde het bakteam van De Heelewegge de opbrengst van de verkoop van hun producten tijdens deze dag voor de restauratie van de oven/bakkerij van  De Nieuwe Molen. Deze sympathieke actie leverde, net als vorig jaar, een heel mooi bedrag op.
Het was een geslaagde, zonnige dag, met veel bezoekers in een gemoedelijke sfeer.
Ook tijdens de Nationale Molendag op zaterdag 13 mei was de maalderij open en werd er gemalen; er waren gedurende de dag ruim 20 belangstellenden.
Monumentendag op 9 september verliep rustig, met circa 30 bezoekers.
Het is fijn dat we op deze dagen, indien nodig, hulp hebben van een of meer vrijwilligers.

Bestuur
Op 11 maart bracht een delegatie van het bestuur een bezoek aan bakkerij De Heelewegge om een nader beeld te krijgen van de plannen van de heren Krajenbrink voor de restauratie van de steenoven van De Nieuwe Molen. Het bezoek verliep plezierig. Afgesproken werd om in de mei-vergadering van het bestuur een definitief besluit over de restauratieplannen te nemen.
Het bestuur vergaderde eenmaal ‘live’, na afloop van de Molendag. Onder meer kwamen de jaarstukken 2022 en de WBTR aan de orde. Ook stemde het bestuur  in met de plannen van de heren Krajenbrink om de oven weer bruikbaar te maken.
Daarnaast was er een aantal maal contact per e-mail over verschillende zaken. In december werd (per e-mail) besloten akkoord te gaan met de voorstellen van de heren Krajenbrink voor verdere aanpassing/renovatie van (het meubilair van) de bakkerij, zoals het ombouwen van de oude broodkast tot rijskast. In december startten zij met het weer gangbaar maken van de geheel vastgeroeste deegmengmachine.

Onderhoud
In 2022 werd besloten om de lastig bereikbare delen van het gebouw aan de buitenzijde te laten schilderen, uit te voeren in 2023. In 2023 is deze opdracht uitgebreid tot ‘alle noodzakelijke schilderwerkzaamheden’. Door de weersomstandigheden kon deze schilderbeurt nog niet plaatsvinden, hopelijk in 2024.  
In het najaar kregen we in de maalderij aanhoudend bezoek van ongewenste knaagdieren, met ook knaagschade. De door ons genomen maatregelen hadden helaas maar beperkt effect. Omdat er in de buurt op meer plaatsen sprake was van overlast, werd in januari 2024 besloten tot professionele bestrijding, gelukkig met resultaat.

Gedurende het jaar waren er de reguliere onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, erf en begroeiing:

  • schilderwerkzaamheden aan de dakranden van de grote loods;
  • verwijderen bladafval van de daken van de loodsen;
  • grasmaaien, water geven aan de veldesdoornhaag, de fruitbomen en de rhododendrons, onkruid verwijderen;
  • het winterklaar maken van de maalderij met hulp van enkele vrijwilligers van o.a. molen De Engel in Varsseveld.

Excursies

  • Op 22 en 23 juni vond de jaarlijkse excursie van de internationale training Animal Feed Program (AFP) van Aeres Barneveld plaats; dit keer waren er 2 groepen.
  • In het kader van het 25-jarig bestaan van TSC Silo’s, bezochten zo’n 40 medewerkers van TSC op zaterdag 18 november 2023 De Nieuwe Molen. Na een korte toelichting op de geschiedenis van de maalderij, volgde een rondleiding door de bakkerij, de motorkamer en de maalderij. Dat de excursie in de smaak was gevallen bleek uit de royale gift die De Nieuwe Molen na afloop ontving.

PR

  • De website is actueel gehouden met berichtgeving over de activiteiten.
  • De informatiefolder in de houder bij het monumentenbord werd regelmatig aangevuld, wat er op duidt dat toch geregeld belangstellenden langs zijn geweest en wellicht even hebben gepauzeerd op het bankje onder de luifel.
  • Nieuwe fietsroute langs molens Oude IJsselstreek: deze fietsroute van de VVV Oude IJsselstreek voert ook langs De Nieuwe Molen. Er is een flyer van de route verkrijgbaar bij het VVV Inspiratiepunt in Ulft en de route is ook te downloaden.

 

Vastgesteld: 3 juni 2024.