Jaarverslag 2018

De maalderij  was geopend en in werking op:

 • 2 april tijdens het Paas-event van het naastgelegen bedrijf Auto Westerveld en andere lokale ondernemers; evenals voorgaande jaren was dit evenement een succes. Enkele honderden bezoekers brachten een (kort) bezoek aan de maalderij;
 • 18 april bezoek van molenaars van het Ambachtelijk Korenmolenaats Gilde;
 • 12 mei tijdens de Nationale Molendag, met een bescheiden aantal bezoekers;
 • 7 en 28 september in het kader van de Open Monumentenklassendag: de maalderij werd bezocht door twee groepen van basisschool De Wegwijzer uit Sinderen en één groep van basisschool Meeander uit Heelweg;
 • 8 september Monumentendag; het was niet heel druk, maar wel waren er gedurende de hele dag bezoekers;
 • 3 november een familiedag op bezoek in de maalderij.

 

Onderhoud en herinrichting terrein:

 • gedurende het gehele jaar zijn onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, erf en begroeiing verricht. Op die momenten is de maalderij ook open voor bezoek;
 • de stormschade door de storm in januari 2018 aan de dakopbouw werd begin mei gerepareerd; onze buurman Westerveld verleende welkome assistentie;
 • door regelmatig (veel) water te geven , hebben de (jonge) fruitbomen en rhododendrons de droogte in 2018 overleefd.
   

Promotie:

 • de dagen waarop de maalderij is geopend voor belangstellenden worden aangekondigd op de website;
 • op eigen initiatief heeft Dick Bulten een fraaie, informatieve film gemaakt over het maalderijcomplex De Nieuwe Molen.

 

Voor meer details over voornoemde activiteiten zie de website onder NIEUWS.