Stichting Maalderij De Nieuwe Molen

De stichting "Maalderij De Nieuwe Molen" heeft ten doel het behouden van dit rijksmonument teneinde het een functie te laten vervullen als cultureel (industrieel) historisch erfgoed.

 

Fiscaal nummer (RSIN):  8181.88.297

 

Stichtingsbestuur

Hr. A.W. Kersjes, voorzitter

Mw. H.W. Kersjes, secretaris-penningmeester

Hr. C.F. Füss, lid 

Hr. J. Vink, lid

Hr. G.J. Westerveld, lid