Giften

De stichting heeft voor de verwezenlijking van de doelstelling , te weten het in stand - en maalvaardig houden van de maalderij ook financiële hulp nodig. Giften worden zeer op prijs gesteld en zijn welkom op de bankrekening met IBAN-nummer NL41 RABO 0134 7669 46 t.n.v. Stg. Maalderij De Nieuwe Molen.
 

ANBI

Van belang daarbij is dat de stichting van de belastingdienst per 1 januari 2013
de status van Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) heeft verkregen, RSIN 818188297. 
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.