Nieuw hek en afrastering

19-08-2021 16:47

Een nieuw hek in dezelfde stijl als het hek bij de achteringang is begin augustus geplaatst aan de noordzijde van het terrein. Het hek is gemaakt en geschonken door Fa. Essing, Lintelo. Het is tegelijk met een nieuwe afrastering geplaatst door Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer (VAL Oude IJssel). Wij zijn blij met deze vernieuwing en verfraaiing van het terrein, én met de hulp van de beide bedrijven.